Mašine i oprema

Dva pumpna agregata marke "Prvomajska" i Kamion "Daf" Privredni Sud u Kragujevcu u izvršnom postupku br Iv542/13 dana 17.06.16 održaće prvu javnu prodaju... Datum javne prodaje: 17.06.2016.
Lokacija: Topola
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Oprema iz mlina Pokretne stvari u vlasništvu izvršnog dužnika MLIN doo Omoljica – u prilogu oglas sa pregledom... Datum javne prodaje: 28.05.2016.
Lokacija: Pančevo
Cena: 19.102 €
Mašina za sečenje betona - Husqvarna Godina proizvodnje - 2008. Mašina je u dobrom stanju, spremno je za dalju upotrebu. Moguće na... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija:
Cena: 750 €
Mašina za hemijsko čišćenje "Fibrimatic spa eco 15" i vakum sto pegla "Camtel" 1. Mašina za hemijsko čišćenje marke "Fibrimatic eco spa 15" u funkcionalnom - upotrebljivom stanju,... Datum javne prodaje: 23.06.2016.
Lokacija: Beograd-Zemun
Cena: 4.195 €
Sterilizator, peć za pečenje boja i metalne police 1. Sterilizator „INSTUMENTARIJA“ ST-05, procenjene vrednosti 18.000,00 dinara; 2. Metalne police oko 200 x 120 x... Datum javne prodaje: 09.06.2016.
Lokacija: Beograd
Cena: 1.019 €
Redleri, elevatori, aspiracije, cisterne za gorivo i video nadzor Pokretne stvari izvršnog dužnika koje se nalaze u kompleksu izvršnog dužnika, na KP: 978/2, KO... Datum javne prodaje: 02.06.2016.
Lokacija: Kovin
Cena: 255.634 €
Kolska vaga, silos, temelji za sušaru, kip platforma i skladište tečnog goriva Nepokretnosti u ulici Svetozara Markovića 128, Kovin upisane u list nepokretnosti broj 2648 KO KOVIN,... Datum javne prodaje: 02.06.2016.
Lokacija: Kovin
Cena: 243.087 €
Mašina PA1 Parketomat, sušara rezane građe i mašina za sečenje trupaca "Brenta" 1. Mašina PA 1 parketomat, procenjene vrednosti 2.013.083,72 dinara; 2. Sušara rezane građe, procenjene vrednosti... Datum javne prodaje: 01.06.2016.
Lokacija: Beograd
Cena: 20.493 €
Četvoroglava varilica za izradu pvc stolarije, čistilica tip CN 755 i prenosne trake 1. Četvoroglava varalica za izradu pvc stolarije, proizvođač MURAT, godina proizvodnje 2008, serijski broj 1001082764/2008,... Datum javne prodaje: 31.05.2016.
Lokacija: Kragujevac - grad
Cena: 34.956 €
Kolska vaga, kotlarnica, električni višuljkar, protočna komora i konvejeri 1. Kolska vaga, nosivosti 20t, procenjene vrednosti 505.737,12 dinara; 2. Kotlarnica, nije u fuknciji, -2 kotla,... Datum javne prodaje: 27.05.2016.
Lokacija: Varvarin
Cena: 60.873 €