Mašine i oprema

Horizontalna presa, mašina za sečenje iverice, cirkulari i šlajferica 1. Horizontalna presa za šperovanje vrata marke MANNI, zelene boje – popisna markica br. 00124,... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Ćićevac
Cena: 4.853 €
Redleri, elevatori, aspiracije, cisterne za gorivo i video nadzor Pokretne stvari izvršnog dužnika koje se nalaze u kompleksu izvršnog dužnika, na KP: 978/2, KO... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Kovin
Cena: 255.634 €
Mašina za narezivanje navoja Mašina za narezivanje navoja, ROTHENBERGER SA NAREZOM OD 1/2-2 COLA, procenjene vrednosti 205,00 EUR Prodaja će... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija:
Cena: Pogodba
Mašina PA1 Parketomat, sušara rezane građe i mašina za sečenje trupaca "Brenta" 1. Mašina PA 1 parketomat, procenjene vrednosti 2.013.083,72 dinara; 2. Sušara rezane građe, procenjene vrednosti... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Beograd
Cena: Pogodba
Rashladna oprema, ULO oprema Besseling Holandija i elektro oprema i nadzorni sistem Rashladna oprema po specifikaciji br. 1 uz ponudud 2006/06 - MM od 20.06.2006. godine, procenjene... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Požega
Cena: 129.366 €
Mašina za izvlačenje i ispravljanje betonskog gvožđa Mašina za izvlačenje i ispravljanje betonskog gvožđa IS 12, Metalika Sopot, procenjene vrednosti 830,00 EUR. Prodaja će... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija:
Cena: Pogodba
Kolska vaga, ćelije silosa, mašinska kuća, transportni sistem i cisterna goriva • Kolska vaga broj 023001 • Usipni koš sa nadstrešnicom broj 023002 • Mašinska kuća... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Mionica
Cena: Pogodba
Kombinovane stolarske mašine i Univerzalni strugovi 1. Kombinovana stolarska mašina, ručne izrade. Tip: K 400. Stanje i godište mašine je nepoznato.... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Čačak
Cena: Pogodba
Kolska vaga, silos, temelji za sušaru, kip platforma i skladište tečnog goriva Nepokretnosti u ulici Svetozara Markovića 128, Kovin upisane u list nepokretnosti broj 2648 KO KOVIN,... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Kovin
Cena: 243.087 €
Valjak „DYINAPAC TIP CC41“, Buldožer „TG 50C“ i Cisterna za bitumen 1. Valjak „DYINAPAC TIP CC41“, procenjene vrednosti 1.500.000,00 dinara; 2. Gumeni valjak „STROJ EXPORT PRAHA TIP... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Beograd
Cena: Pogodba