Oprema za distribuciju i prečišćavanje mineralne vode


VrstaMašine
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o izvršenju Privrednog suda u Požarevcu Posl. Br. I.Iv. 206/2016 od 14.09.2016. godine i Zaključka o javnoj prodaji Javnog Izvršitelja Marka Nikolića Posl. Br. I.Iv A35/2016 

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacErste Bank
OpštinaPožarevac Broj prodaje2
Kontakt telefon

011/201-50-67, 011/220-91-48

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Linija za PET, koja se sastoji od čilera “MTA PWD250/C”, kompresora visokog pritiska “SAID Tempo 1250”, sušača vazduha “MTA”, duvaljka “SIPA SFR8” za proizvodnju pet boca, transportera za predforme – procenjene tržišne vrednosti 43.031.925,00 dinara;
2. Kalup za PET boce “Duboka” 2L “Harden”, 8 komada – procenjene tržišne vrednosti 4.873.440,00 dinara;
3. Linija za punjenje-flaširanje vode “PROCOMAC” model “HAL PET” 36.45.6.14. koja se sastoji od vazdušnog tunela, zatvaračice etiketirke, punionice, sistema za toplo pranje, printera datuma “IMAJE SB IP 65”, saturatora za gaziranje “BONA FRANCESCO” tip “CARBO SMART 20”, linije za pakete “LSK 45P”, aplikatorom za ručke “SIMPACK HA35”, paletizator “MCPEP 12” “COSMA PACK”, “ROBOPACK” za streč foliju model “ROTOPLAST” – procenjene tržišne vrednosti 85.830.393,00 dinara;
4. Linija za punjenje balona 5L “PROCOMAC FH-L9F” koja se sastoji iz punionice sa zatvaračicom, etiketirkom “MONDIAL PROGRESS M 8T/770/15-1E – procenjene tržišne vrednosti 24.467.898,00 dinara;
5. Sistem za distribuciju mineralne vode “AQUA PS FV” Niš sa glavnim rezervoarom za vodu “INOX” 10m3, sa pripadajućim cevovodom – procenjene tržišne vrednosti 753.940,00 dinara;
6. Postrojenje za filtriranje mineralne vode “CULLIGAN” – procenjene tržišne vrednosti 143.480,00 dinara;
7. Sistem za prečišćavanje otpadnih voda Bio Disk “60 ES” – procenjene tržišne vrednosti 2.745.192,00 dinara;
8. Linija za staklo koja se sastoji od depaletizatora “COSMOPACK”, punionice sa zatvaračicom tip “AMS FERRARI TESTA ROSSA” 24-30-4, paletizatora “COSMA PACK C70 CS” i monoblok za kartone – procenjene tržišne vrednosti 32.813.060,00 dinara;
9. “WEDECO SPECTRON 25” UV lampa – procenjene tržišne vrednosti 313.500,00 dinara;
10. Sirupana koja se sastoji od pasterizatora “API HEAT TRANSFER – SHMIDT SIGMA M36TCV”, tri rezervoara komponenti marke “WILD-INDAG Process Tehnology BE-13” od 200L, 500L, 1000L, tanka za hlađenje pasterizovanog proizvoda, tri mešalice sa pripadajućim elektro ormanom – procenjene tržišne vrednosti 29.914.880,00 dinara;
11. Pumpna stanica “AQUA PSKB-2-300” na izvorištu koja se sastoji od tri pumpe “WILO” tip “MWI3203-3/16-E/3-400-50-2, sa motorom od 5,5kW i elektronskog protokomera “DANFOSS MAG 5000” – procenjene tržišne vrednosti 419.760,00 dinara.

Na drugom javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti pokretnih stvari.

Drugo javno nadmetanje održaće se dana 23.12.2016. godine u 09 časova i 15 minuta na adresi kancelarije Javnog Izvršitelja Marka Nikolića iz Požarevca, Stari korzo 36, u Požarevcu.

Pravo učešća imaju sva lica koja su pre početka javnog nadmetanja položila jemstvo u visini od 1/10 utvrđene vrednosti pokretnih stvari. Zainteresovana lica su dužna da na javno nadmetanje dostave dokaz o plaćenom jemstvu, a lica koja nisu prethodno položila jemstvo ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

Jemstvo se polaže u novcu, uplatom na namenski račun Javnog Izvršitelja Marka Nikolića broj 160-415848-49 koji se vodi kod Banca Intesa a.d. Beograd, svrha ulate “jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.Iv. A35/2016”, poziv na broj I.Iv. A35/2016.

Javni Izvršitelj će zainteresovanim licima dati informacije u vezi predmeta prodaje svakog radnog dana u vremenu od 08-16h u prostorijama kancelarije Javnog Izvršitelja, Stari Korzo 36, Požarevac.