Priključno vozilo - prikolica Kassbohrer XS Maxima


VrstaPrikolice i poluprikolice
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka broj: I. I 186/17 dana 13.09.2017. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / Prodavac Dragana Stojkov - izvršitelj
OpštinaBeograd Broj prodaje/
Kontakt telefon

011/256-32-35, 011/256-32-34

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se prodaja neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca o prodaji pokretne stvari u svojini izvršnog dužnika neposrednom pogodbom po njegovom izboru i to pokretne bliže opisane kao:

Priključno vozilo-Prikolica
Reg oznaka: AŠ 899-BG
Marka: KASSBOHRER
Model: XS MAXIMA
Broj šasije: WKVDAF30300039935

Procenjene vrednosti od 2.028.069,00 dinara na dan procene 12.04.2017. godine.

Zainteresovani kupci su dužni da javnom izvršitelju na adresu sedišta kancelarije u Beogradu, ul. Luke Vojvodića br. 14 dostave pisane ponude za kupovinu pokretne stvari iz tačke 1. ovog zaključka, do 29.09.2017. godine do 11,45 časova.

Zainteresovani kupci su dužni da uplate jemstvo u visini od 202.806,90 dinara što predstavlja 1/10 od utvrđene tržišne vrednosti pokretne stvari koje kupac polaže neposredno pre zaključenja ugovora o prodaji. Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd broj 205-177742-71 sa napomenom „jemstvo za učestvovanje u prodaji neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca u predmetu I.I 186/17“.

Ugovor o prodaji neposrednom pogodbom između javnog izvršitelja Dragana Stojkov kao prodavca, koji istupa u ime i za račun izvršnog dužnika i kupca zaključiće se dana 29.09.2017. godine na adresi sedišta kancelarije javnog izvršitelja u Beogradu, ul. Luke Vojvodića br. 14, sala na I spratu, sa početkom u 12,00 časova ukoliko budu blagovremeno i u celosti uplaćeno jemstva i dostavljena pisana ponuda javnom izvršitelju.

Pokretna stvar može se razgledati dana 26.09.2017. godine u 12,00 časova, na adresi parking prostora kod Volvo doo Novi Banovci, Svetosavska 213, 22304 Novi Banovci.