Traktor


VrstaMašine
Cena EUR*2.176 € Jemstvo311 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o javnoj prodaji I.I-558/2017 od 09.02.2018. godine.

Datum javne prodaje09.03.2018. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
OpštinaParaćin Broj prodaje1
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Traktor, crvene boje, STORE 402 SUPER, registarskih oznaka 2464 SO Paraćin procenjene vrednosti 370.000,00 dinara.

Na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 09.03.2018. godine u 12,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu, na adresi ulica Svetog Save broj 16, sprat 2, kancelarija broj 10.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I-558/2017“ i pozivom na broj predmeta: I.I-558/2017.