Nekretnine

Niš-Pantelej, Niš - stambeni objekat Stambeni objekat, spratnost obekta: Po+Pr+2, površine 444,84 m2, koji se gradi na kat. parc. 3110... Datum javne prodaje: 13.06.2017.
Lokacija: Niš-Pantelej
Cena: 51.043 €
Aranđelovac, Stambeni objekat u Aranđelovcu Katastarska parcela br.909/7 broj dela parcele 1 upisane u vlasničkom listu br.4208 KO Aranđelovac,na adresi... Datum javne prodaje: 12.06.2017.
Lokacija: Aranđelovac
Cena: 18.277 €
Kikinda, Kikinda - porodična stambena zgrada Nepokretnost upisana u LN br. 4169 KO Kikinda, porodična stambena zgrada broj 1, spratnosti Pr1,... Datum javne prodaje: 12.06.2017.
Lokacija: Kikinda
Cena: 19.802 €
Kikinda, Poslovni objekat u Kikindi Broj parcele 4361 Ko Kikinda broj zgrade 1 poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost... Datum javne prodaje: 12.06.2017.
Lokacija: Kikinda
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Vranje, Vranje - dvosoban stan Nepokretnost izgrađena na kp.br. 6632/1 u ulici Kralja Stefana Prvovenčanog zgrada 2 broj ulaza 83,... Datum javne prodaje: 08.06.2017.
Lokacija: Vranje
Cena: 11.511 €
Beograd-Čukarica, Beograd - stan Stan br. 26, na IV spratu, ulaz I, površine 52 m2 u sklopu stambene zgrade... Datum javne prodaje: 08.06.2017.
Lokacija: Beograd-Čukarica
Cena: 37.236 €
Stara Pazova, Nova Pazova - porodična stambena zgrada sa zemljištem Nepokretnosti upisane u LN br. 3791 KO Nova Pazova, kao porodična stambena zgrada, br. zgrade... Datum javne prodaje: 08.06.2017.
Lokacija: Stara Pazova
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Niš-Crveni Krst, Dvosobni stanovi u Nišu 1/2 dvosobnog stana, broj stana 28, koji se nalazi na šestom spratu stambene zgrade za... Datum javne prodaje: 08.06.2017.
Lokacija: Niš-Crveni Krst
Cena: 8.468 €
Leskovac, Lipovica - zemljište 1/4 vinograda 3. klase, površine 8a44m2, upisana u kp. 3591 KO Lipovica - Leskovac; Livada 3.... Datum javne prodaje: 07.06.2017.
Lokacija: Leskovac
Cena: Pogodba
Kruševac, Zemljište u Globoderu Kat. parcela broj 1416 potes – Selište, po kulturi njiva prve klase, površine 1ha 84,92ar; Kat.... Datum javne prodaje: 07.06.2017.
Lokacija: Kruševac
Cena: 18.037 €
Žabalj, Žabalj - stambeni objekat u 1/3 dela Određuje se javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja 1/3 nepokretnosti koja je upisana u LN... Datum javne prodaje: 07.06.2017.
Lokacija: Žabalj
Cena: 11.896 €
Ivanjica, Rokci - poslovni objekat sa zemljištem O.D. "Brest Nešović i ostali" u stečaju, Međurečje Ivanjica, oglašava prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika... Datum javne prodaje: 07.06.2017.
Lokacija: Ivanjica
Cena: 71.756 €
Nova Varoš, Nova Varoš - porodična stambena zgrada Određuje se ročište za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti izvršnog dužnika iz Nove Varoši na... Datum javne prodaje: 07.06.2017.
Lokacija: Nova Varoš
Cena: 19.256 €
Kragujevac - grad, Trnava - porodična stambena zgrada sa pomoćnim zgradama i zemljištem Kat. parc. br. 3170, ukupne površine 00ha96a86m2, upisana u LN br. 1816 KO Trnava, procenjene... Datum javne prodaje: 05.06.2017.
Lokacija: Kragujevac - grad
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Gornji Milanovac, Donji Branetići - objekat sa zemljištem Zgrada za koju nije poznata namena, br. zgrade 1, na kp.br. 373, potes "Ploče" KO... Datum javne prodaje: 05.06.2017.
Lokacija: Gornji Milanovac
Cena: 5.321 €