Gradjevinske parcele - radna zona


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaKO Šimanovci OpštinaPećinci
Cena EUR*285.341 € Jemstvo95.113 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I. 701/14 dana 14.01.2016. godine

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs, ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti upisane u LN br. 1838 KO Šimanovci i to:


Parc. br. 3183/2 selo - njiva 5. klase, površine 1ha35a47m2;
Parc. br. 3183/3 selo - njiva 5. klase, površine 1ha35a45m2;
Parc. br. 3183/8 selo - njiva 5. klase, površine 04a21m2;
Parc. br. 3183/9 selo - njiva 5. klase, površine 04a19m2, ukupne površine 2ha79a32m2.


Javno nadmetanje će se održati dana 25.02.2016. godine sa početkom u 10,00 časova u zgradi Osnovnog suda u Rumi, kancelarija 11.


Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 114.136.448,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 30% od procenjene vrednosti i iznosi 34.240.934,00 dinara.


Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti, što iznosi 11.413.645,00 dinara.