Zgrade poljoprivrede sa poljoprivrednim zemljištem u Loznici


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Donji Dobrić OpštinaLoznica
Cena EUR*172.000 € Jemstvo3.000 €
Pravni osnov

U skladu sa članom 35. Zakona o hipoteci

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacSrpska banka
Kontakt telefon

011/360-73-20, 011/360-72-60

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

Predmet prodaje su nepokretnosti u Donjem Dobriću, Opština Loznica – Kompleks objekata živinarske farme sa pripadajućim zemljištem, upisane u list nepokretnosti br. 869 KO Donji Dobrić i to:

• Zgrada poljoprivrede br. 1, spratnosti Pr, površine u gabaritu 408 m2, potes Bareš, na kat. parceli br. 2418;
• Zgrada poljoprivrede br. 2, spratnosti Pr, površine u gabaritu 382 m2, potes Bareš, na kat. parceli br. 2418;
• Njiva 4.klase, površine 11a14m², potes Bareš, na kat.parceli br. 2410/4;
• Njiva 5.klase, površine 8a86m², potes Bareš, na kat.parceli br. 2410/4;
• Njiva 4.klase, površine 35a50m², potes Bareš, na kat.parceli br. 2410/5;
• Njiva 5.klase, površine 27a73m², potes Bareš, na kat.parceli br. 2410/5;
• Njiva 5.klase, površine 16a21m², potes Bareš, na kat.parceli br. 2418;
• Zemljište pod zgradom-objektom, površine 408 m², na kat.parceli br.2418;
• Zemljište pod zgradom-objektom, površine 382 m², na kat.parceli br.2418;

Napred navedene nepokretnosti su locirane 18 km od Loznice, sa leve strane lokalnog puta Donji Dobrić - Lešnica, infrastrukturno opremljene sa pristupom asfaltiranoj saobraćajnici.

Aukcijska prodaja održaće se dana 04.10.2016. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Srpske banke ad u Beogradu, ul. Savska br. 25, po početnoj ceni od 172.000,00 EUR.

Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 1.000,00 EUR. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 3.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, na račun Srpske banke a.d. Beograd broj 908-29501-36, s pozivom na broj 431000 ( za uplatu depozita u dinarima), odnosno s pozivom na broj 531001 (za uplatu depozita u deviznom iznosu za fizička lica), odnosno s pozivom na broj 531002 (za uplatu depozita u deviznom iznosu za pravna lica).

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita dužna su da dostave licima ovlašćenim za kontakt iz ovog oglasa popunjenu prijavu učešća na aukciji sa dokazom o uplati depozita najkasnije do 04.10.2016. godine u 10,00 časova.