Vikend kuća na Zlatiboru


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaJevrejsko brdo bb, KO Čajetina OpštinaČajetina
Cena EUR*144.878 € Jemstvo/
Pravni osnov

U vlasništvu Addiko Bank ad Beograd

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

011/222-62-23, 011/222-62-53, 011/222-72-39, 060/818-34-48, prodaja.nepokretnosti@addiko.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Kat.parcela 1489/3, površine 862m2, pašnjak 7.klase;
- Kat.parcela 1489/3, površine 102m2, zemljište pod zgradom-objektom;
- Vikend kuća br.1, površine u gabaritu 102m2, kat.parcela 1489/3, sagrađena na katastarskoj parceli broj 1489/3, upisana u List nepokretnosti broj 5391 KO Čajetina.

Navedena nepokretnost nalazi se u vlasništvu Banke i sva zainteresovana lica mogu poslati svoju ponudu na mail prodaja.nepokretnosti@addiko.com, kao i zahtev za razgledanje imovine.

Kupoprodajni ugovor se zaključuje pred nadležnim javnim beležnikom, odnosno sudom ukoliko za određeno područje nije imenovan javni beležnik.

Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju.