Stambeno poslovni objekat sa zemljištem u Subotici


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje2
AdresaGraničarska 90 OpštinaSubotica
Cena EUR*10.688 € Jemstvo3.591 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka suda u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbedjenju

Datum javne prodaje24.01.2017. Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost je upisana u LN br 11640 K.O Novi Grad parcela br . 15519 br zg.1 Graničarska 90,zemljište pod zgradom- objektom površine 98 kvm ,Graničarska , zemljište pod zgradom objektom 46 kvm,Graničarska ,zemljište uz zgradu- objekat površine 5a 00m2,Graničarska , vinograd 2 klase površine 11a66m2 ukupne površine 18a10m2 parcela br 15521. Omladinska njiva 7 klase 11a 59m2 , Omladinska vinograd 2 klase površine 6a 22m2 ukupne površine 17a81m2 , sve ukupne površine 35a91m2 , parcela br 15519 br zg 1 porodična stambena zgrada objekat preuzet iz zemljišne knjige ,Graničarska 3 (u prirodi pekara) br zg 2 pomoćna zgrada objekat preuzet iz zemljišne knjige ,Graničarska 3 (u prirodi ne postoji) ,i na parceli 15519 K.o Novi Grad Graničarska 90 jedan nelegalno izgrađeni objekat - proizvodni pogon pekare i nelegalno izgrađeni objekat –prodajni montažni kiosk ( u prirodi br3).

Određuje se druga prodaja za dan 24. Januar 2017 s početkom u 9.30 časova u zgradi osnovnog suda u Subotici , u sudnici broj 13.

Prodaja se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

Vrednost predmetne nekretnine utvrđena je zaključkom suda od 13.06.2016 na ukupan iznos od 4.417.513,20 dinara , nekretnina se na drugoj javnoj prodaji prodaje za 30% od utvđene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pred ovim sudom polože 1/10 dela utvrđene vrednosti predmetnih nekretnina i to na ime jemčevine.

Kupac , najbolji ponudjač,dužan je da cenu za koju nekretnina bude prodata uplati na depozitni račun Osnovnog suda Subotica broj : 840-294802-71, u roku od 8 dana od dana dosude nekretnine , ukoliko to kupac ne učini , prodaja će se oglasiti nevažećom, i na teret položene jemčevine će se zakazati nova prodaja.