Kosovica - zemljište


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaKO Kosovica OpštinaIvanjica
Cena EUR*2.752 € Jemstvo925 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. 4. Iv. 747/2015 dana 23.12.2016. godine

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, office@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Šuma 5. klase, potes Jasik, površine 52a64m2, na kp.br. 1478/2, upisano u LN br. 270 KO Kosovica, procenjene vrednosti 352.761,00 dinara;
Livada 6. klase, potes Jasik, površine 1ha11a79m2, na kp.br. 1467/4, upisano u LN br. 270 KO Kosovica, procenjene vrednosti 558.950,00 dinara;
Njiva 7. klase, potes Jasik, površine 45a16m2, na kp.br. 1468, upisano u LN br. 270 KO Kosovica, procenjene vrednosti 225.800,00 dinara;

Na javnom nadmetanju početna cena je 30% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati u zgradi Privrednog suda u Čačku, dana 19.01.2017. godine sa početkom u 12,00 časova, sudnica broj 3.