Sjeverin - stambeno poslovni objekat


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Sjeverin OpštinaPriboj
Cena EUR*14.192 € Jemstvo4.769 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka Iv.br. 6129/10 dana 20.02.2017. godine

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, office@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Kat. parc. br. 64, površine 1.303,00m2, upisana u LN br. 8 KO Sjeverin, procenjene vrednosti 1.200.124,40 dinara;
2. Porodična stambena zgrada, na kat. parc. br. 64, upisana u LN br. 8 KO Sjeverin, (spratnost: prizemlje + potkrovlje), ukupne površine 81.08m2, procenjene vrednosti 1.194.844,00 dinara;
3. Zgrada poslovnih usluga n kat. parc. br. 64, upisana u LN br. 8 KO Sjeverin (spratnost: podrum + prizemlje), ukupne površine 182,37m2, procenjene vrednosti 3.471.187,60 dinara;

Na javnom nadmetanju početna cena je 30% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 13.03.2017. godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji br. 24 Osnovnog suda u Priboju, ulica Vuka Karadžića br. 28, Priboj.