Baćevac - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Baćevac OpštinaBeograd-Barajevo
Cena EUR*25.186 € Jemstvo4.232 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. 5-Iv br. 30311/2011 dana 02.12.2016. godine

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/785-81-11; 065/504-44-44; aleksandar@advokatdjordjevic.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada kućni broj 4 (katastarski broj 1) izgrađene u ulici Živojina Petrovića Žire u Baćevcu, na kat. parc. br. 384/50 KO Baćevac.

Javno nadmetanje će se održati dana 16.01.2017. godine u 09,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, soba broj 100.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 5.205.012,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.