Baćevac - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Baćevac OpštinaBeograd-Barajevo
Cena EUR*12.594 € Jemstvo4.198 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. 5-Iv br. 30311/2011 dana 02.04.2018. godine

Datum javne prodaje31.05.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/785-81-11; 065/504-44-44; aleksandar@advokatdjordjevic.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada kućni broj 4 (katastarski broj 1) izgrađene u ulici Živojina Petrovića Žire u Baćevcu, na kat. parc. br. 384/50 KO Baćevac, procenjene vrednosti 4.953.640,00 dinara.

Na javnom nadmetanju početna cena je 30% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati u Privrednom sudu Beogradu, ul. Masarikova br. 2, sala 100/prvi sprat dana 31.05.2018. godine sa početkom u 10,30 časova.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.