Poslovni kompleks u Kovačici


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Kovačica OpštinaKovačica
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.Ii-408/16 dana 26.12.2016. godine

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacSociete Generale Banka
Kontakt telefon

011/225-10-11 i 063/492-163

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Kat. parc. br. 7093, ukupne površine 10ha11a51m2, koju čini zemljište pod zgradom - objektom, njiva 1. klase i njiva 2. klase;
Objekat ostalih industrijskih delatnosti - kompresorska stanica, površine 68m2, broj zgrade 1, na kat. parc. 7093;
Objekat ostalih industrijskih delatnosti - autopretakalište, površine 369m2, broj zgrade 2, na kat. parc. 7093;
Objekat ostalih industrijskih delatnosti - železničko pretakalište, površine 4m2, broj zgrade 3, na kat. parc. 7093;
Objekat ostalih industrijskih delatnosti - kolska vaga, površine 97m2, broj zgrade 4, na kat. parc. 7093;
Objekat ostalih industrijskih delatnosti - septička jama, površine 11m2, broj zgrade 5, na kat. parc. 7093;
Objekat ostalih industrijskih delatnosti - pumpna stanica, površine 12m2, broj zgrade 6, na kat. parc. 7093;
Objekat industrijskih delatnosti - bazen PP vode, površine 686m2, broj zgrade 7, na kat. parc. 7093;
Objekat industrijskih delatnosti - skladište tng, površine 92m2, broj zgrade 8, na kat. parc. 7093;
Objekat ostalih industrijskih delatnosti - skladište tng, površine 92m2, broj zgrade 9, na kat. parc. 7093, sve na potesu Lu. od Debelj., upisano u LN br. 5044 KO Kovačica, u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 79.120.260,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 90% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 16.01.2017. godine sa početkom u 11,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja, na adresi Karađorđeva br. 15/5, Pančevo.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti omogućiće se razgledanje nepokretnosti dana 11.01.2017. godine u periodu od 10:00 do 11:00 časova uz prethodnu najavu javnom izvršitelju na telefon 013/334-127 ili na email izvrsitelj.sekulic@gmail.com.