Zemljište u Aranđelovcu


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Stojnik, KO Orašac OpštinaAranđelovac
Cena EUR*51.542 € Jemstvo8.590 €
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacSociete Generale Banka
Kontakt telefon

066/804-50-05 i 011/301-97-62

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Zemljišta na KP 2369/8, površine 15 a 98 m2, KO Stojnik, zemljišta na KP 217/1, potes Beljevac, površina 52 a 45 m2, KO Orašac;
Zemljišta na KP br. 2369/2, ukupne površine od 1 ha 45 a 31 m2, sve na potesu Misača, KO Stojnik, sa istražno eksplatacionim bunarom, dubine 160 m, sa izdanošću -8 litara u sekundi.

Prvo javno nadmetanje će se održati dana 12.01.2017. godine (predmet I 57/2015) u Privrednom sudu u Kragujevcu, u 12 h , sudnica br. 531.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 85.902,10 Eur-a, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti i iznosi 51.542,20 Eur-a.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

ostavite komentar

Komentari:

  1. ova livada ne vredi ni 1500 evra.