Vučje - poslovni objekat sa zemljištem


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Vučje OpštinaLeskovac
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka 9I.br. 886/16 dana 01.09.2016. godine

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/302-75-59, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 064/885-39-19, 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Proizvodna hala zgrada br. 1, površine 3.324m2, na kp.br. 1502/2 upisana u LN br. 1570 KO Vučje, procenjene vrednosti 41.763.967,00 dinara;
2. Upravna zgrada - zgrada br. 2, površine 734m2, na kp.br. 1502/2 upisana u LN br. 1570 KO Vučje, procenjene vrednosti 28.258.184,00 dinara.
3. Zemljište pod zgradama i uz zgrade površine 25.184m2, na kp.br. 1502/2 upisana u LN br. 1570 KO Vučje, procenjene vrednosti 29.964.960,00 dinara.

Ukupna procenjena vrednost iznosi 99.991.111,00 dinara. Na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Pred Osnovnim sudom u Leskovcu u postupku izvršenja izvršnog poverioca Eurobank ad Beograd protiv izvršnog dužnika AD Fateks Vučje, Industrijska bb radi naplate novčanog potraživanja, zakazano je za 10.03.2017.godine u 12.00h prvo ročište za prodaju nepokretnostina kp.br.1502/2 , upisanih u list nepokretnosti 1570 KO Vučje putem usmenog javnog nadmetanja koje će se održati u zgradi suda.