Slatina - porodična stambena zgrada sa zemljištem


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Slatina OpštinaLoznica
Cena EUR*19.400 € Jemstvo6.467 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka 3I - 1598/15 dana 25.01.2017. godine

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada - stambeni objekat, broj zgrade 1, potes Raškovac, koja se nalazi na kp.br. 458/1, objekat ima odobrenje za gradnju;
Pomoćna zgrada, broj zgrade 2, na kp.br. 458/1, objekat bez odobrenja za gradnju, sve na kp.br. 458/1 upisane u LN br. 505 KO Slatina.

Zemljište pod zgradom - objektom, površine 82m2, potes Raškovac, na kp.br. 458/1, građevinsko zemljište izvan građevinskog područja;
Zemljište pod zgradom - objektom površine 72m2, potes Raškovac, građevinsko zemljište izvan građevinskog područja;
Zemljište uz zgradu - objekat, površine 0.05,00ha, građevinsko zemljište izvan građevinskog područja;
Njiva 5. klase, potes Raškovac, površine 7.73,42ha, građevinsko zemljište izvan građevinskog područja;
Njiva 4. klase, potes Raškovac, površine 0.24,16ha, građevinsko zemljište izvan građevinskog područja;
Sve na kp.br. 4581/1 sve upisane u LN br. 505 KO Slatina.

Ukupna procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 8.018.460,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 30% od procenjene vrednosti i iznosi 4.811.076,00 dinara.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati u Osnovnom sudu u Loznici u sudnici broj 201 dana 20.02.2017. godine sa početkom u 12,00 časova.