Poslovni objekat u Kosjeriću - UniCredit Bank


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Mrčići OpštinaKosjerić
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

011/377-09-88, 065/365-62-84

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Predmet prodaje je klanica u Kosjeriću, u selu Ražana, sa pripadajućom katastarskom parcelom.

Klanica je izgrađena na kat. parceli broj 954/2 KO MRČIĆI. Parcela je uknjižena kao poljoprivredno zemljište, ukupne površine od 85a i 20m2. Na parceli je izgrađeno tri objekta, i to:

1. Objekat broj 1 – veterinarska ambulanta, spratnosti Pr, korisne neto površine od 62,30m2, objekat izgrađen oko 1990 godine;
2. Objekat broj 2 – klanica, spratnosti Po + Pr + Sp + Pk, korisne neto površine od 1.171,83 m2, objekat izgrađen oko 2010 godine;
3. Objekat broj 3 – depo uz klanicu, spratnosti Pr + Pk, korine neto površine od 414,52 m2, objekat izgrađen oko 2000 godine;

Katastarska parcela broj 954/2 je ravna, sa uređenim parterima od betona i behaton ploča, sa parkinzima i prilazima, izvedenom ogradom oko parcele na armirano betonskoj sokli od metalnih profila sa ispunom od žice, I hidrantskom mrežom. Klanica se nalazi u Zlatiborskom okrugu, u opštini Kosjerić, na udaljenosti od 11,5km od administrativnog centra Kosjerića, neposredno sa leve strane regionalnog putnog pravca 21 Kosjerić-Valjevo. Lokacija je infrastrukturno opremljena sa priključcima na vodovodnu, internu kanalizacionu mrežu sa septičkim jamama i razdvojenim taložnicima za otpadne vode, elektrodistributivnu mrežu. Saobraćajna povezanost sa administrativnim centrom Vrnjačke Banje je odlična, kao I izlascima na magistralni pravac E-761 (koji je udaljen oko 200m). Teren na kome se nalaze objekti nije izložen zagađenju I riziku od poplave, takođe u blizini objekata ne postoje deponije.