Gornja Sabanta - porodična stambena zgrada sa zemljištem


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Gornja Sabanta OpštinaKragujevac - grad
Cena EUR*8.200 € Jemstvo2.623 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka broj: I-6302/14 dana 12.09.2017. godine

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, office@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1/1 idealnog dela nepokretnosti, šuma 1. klase, površine 0.37,60ha, potes Konakovac na kp.br. 106/3;
1/1 idealnog dela nepokretnosti, voćnjak 2. klase, površine 0.76,38ha, potes Konakovac na kp.br. 128;
1/1 idealnog dela nepokretnosti, zemljište pod zgradom - objektom broj zgrade 1, površine 40m2 na kp.br. 129;
1/1 idealnog dela nepokretnosti, zemljište pod zgradom - objektom, broj zgrade 2, površine 20m2, na kp.br. 129;
1/1 idealnog dela nepokretnosti, pašnjak 3. klase, površine 0.10,51ha, potes Konakovac, na kp.br. 129;
1/1 idealnog dela nepokretnosti, porodična stambena zgrada br. 1, na kp.br. 129;
1/1 idealnog dela nepokretnosti, pomoćna zgrada br. 2, na kp.br. 129, sve upisano u LN br. 841 KO Gornja Sabanta.

Javno nadmetanje će se održati dana 10.10.2017. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Komande Korpusa u Kragujevcu u ul. Kneza Mihaila br. 2, u sudnici br. 18.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 3.252.838,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 30% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.