Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Debeljači


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaLenjinova 55 OpštinaKovačica
Cena EUR*5.147 € Jemstvo1.716 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka Osnovnog suda u Pančevu u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbedjenju

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti upisane u LN br. 468 KO Debeljača i to:

Broj parc. 847/1 broj zgrade 1, porodična stambena zgrada, zemljište pod zgradom - objektom u ulici Lenjinova broj 55, površine 1a34m2, zemljište uz zgradu - objekat u ulici Lenjinova površine 2a25m2, ukupne površine 3a59m2;
Broj parc. 847/2 njiva 2. klase u ulici Karla Maksa, površine 6a08m2, u privatnoj svojini izvršnog dužnika.

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem , utvrđena vrednost ove nepokretnosti iznosi 2.127.600,00

Na prvom drugom nadmetanju za prodaju ove nepokretnosti početna cena nepokretnosti iznosi 30% od procenjene vrednosti .

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su prethodno uplatila jemstvo u iznosu od 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti navedene u iznosu od 212.760,00 dinara , uplatom na račun depozita suda broj 840-284802-98.

Usmeno javno nadmetanje održaće se dana 16.08.2017 godine u 10,15 časova sudnica broj 8 u zgradi Osnovnog suda Pančevo , Sudska jedinica u Kovačici , u Ulici Maršala Tita broj 52.

Zainteresovana lica mogu razgledati nepokretnost koja je predmet prodaje svakog radnog dana u periodu od 17,00 do 20,00 časova uz pismenu dozvolu suda.