Kuća u Novom Sadu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaMajevička 19 OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*63.000 € Jemstvo10.500 €
Pravni osnov

U skladu sa odredbama Zakona o izvrsenju

Datum javne prodaje28.04.2017. Poverilac / ProdavacDirektna Banka
Kontakt telefon

060/865-54-38 ,060/865-54-05 i 060/865-54-32

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Kuća u centru Novog Sada (između Betanije i Novosadskog Sajma), Majevička br. 19, pov. 124 m2. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, broj etaža Po + Pr, u ulici Majevička 19, sagrađena na katastarskoj parceli br. 6560 , list nepokretnosti 4205 K.O. Novi Sad I. Objekat poseduje upotrebnu dozvolu, kao i svu neophodnu unutrašnju i komunalnu infrastrukturu.

Prvo usmeno javno nadmetanje ce se održati 28.04.2017 u 12 časova u kancelariji br. 202, II sprat, Osnovnog suda u Novom Sadu.

Sudska procenjena vrednost iznosi 13.017.900 din (105.000 eur).

Početna cena iznosi 7.810.740 dinara (63.000 eur).

Zainteresovani kupci su u obavezi da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva iznos od 10% od procenjene vrednosti (tj. iznos od 1.301.790 rsd) na račun depozita suda u Novom Sadu br. 840-283802-91, svrha: jemstvo za javno nadmetanje u predmetu br. I 4296/13.