Porodična stambena zgrada u Čačku


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaAda 10 OpštinaČačak
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

032/347-047

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost koja se nalazi u u Čačku, u ul. Ada br. 10, i to: porodične stambene zgrade br.1, površine u osnovi 163 m2, korisne površine 231 m2, koja se sastoji od podruma, prizemlja i potkrovlja, sagrađene na katastarskoj parceli broj 5845/1 KO Čačak, bliže opisana u listu nepokretnosti broj 7964 KO Čačak.