Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Silbašu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaSvetosavska 11 OpštinaBačka Palanka
Cena EUR*6.068 € Jemstvo1.941 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka osnovnog suda u Bačkoj Palanci u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbedjenju

Datum javne prodaje18.10.2017. Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Parcela broj 1172 KO Silbaš LN broj 817

Zemljište pod zgradom objektom , zgrada br.1 , površine 1a67m2 , ul . Svetosavska 11;
Zemljište pod zgradom objektom , zgrada br.2 , površine 41m2 , ul. Svetosavska 11;
Zemljište pod zgradom objektom , zgrada br 3 , površine 26m2 , ul. Svetosavska 11;
Zemljište pod zgradom objektom , zgrada br 4, površine 23m2 , ul. Svetosavska 11;
Zemljište pod zgradom objektom , zgrada br 5, površine 1a95m2 , ul. Svetosavska 11;
Zemljište uz zgradu objekat površine 5a00m2 , ul Svetosavska 11;
Njiva 1.klase , površine 19a08m2;
Porodična stambena zgrada , zgrada br.1 PR , Svetosavska 11 parcela 1172;
Porodična stambena zgrada , zgrada br.2;
Porodična stambena zgrada , zgrada br 3;
Porodična stambena zgrada , zgrada br 4;
Porodična stambena zgrda , zgrada br 5;

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 2.407.124,85 dinara , početna cena na drugom nadmetanju iznosi 30% od procenjene vrednosti tj. 722.137,45 rsd .

Javna prodaja nepokretnosti će se održati 18.Oktobra 2017 godine sa početkom u 10,15 časova u zgradi osnovnog suda u Bačkoj Palanci , u sobi broj 211.

Pre početka usmenog javnog nadmetanja svaki ponudilac je dužan da kod suda položi jemstvo u visini od 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti . Jemstvo se uplaćuje u sudski depozit na račun osnovni sud u Bačkoj Palanci – br. 840-426802-25 poziv na broj je broj predmeta И-812/2015 , uplatnicu doneti na javnu prodaju.