Dvoiposoban stan na Dedinju


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaAugusta Cesarca 10A OpštinaBeograd-Savski Venac
Cena EUR*186.000 € Jemstvo31.000 €
Pravni osnov

Na osnovu Zaključka o prvoj javnoj prodaji Marko Vukićević PR Javni izvršitelj broj 102 I.I. 64/16

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

060/818-31-62

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Dvoiposoban stan broj 3, korisne površine 152m2,u potkrovlju stambenog objekta u ulici Augusta Cesarca 10/B (sada 10A), izgrađen na katastarskoj parceli broj 20251/9, KO Savski Venac, broj dela parcele pod zgradom ili objektom broj 1.

Razgledanje predmetne nepokretnosti zakazano je za 13.06.2017. u periodu od 10:00 - 12:00h, i 21.06.2017. u periodu od 10:00-12:00h.

Utvrđena tržišna vrednost nepokretnosti iznosi 310.000,00Eur. Početna cena na prvom nadmetanju iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Prvo nadmetanje će se održati dana 28.06.2017. godine u 13:00h u kancelariji javnog izvršitelja Marka Vukićevića u Bulevaru Mihaila Pupina 165A.

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 1/10 utvrđene tržišne vrednosti u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate i o tome dostave dokaz Javnom izvršitelju, najmanje jedan radni dan pre dana za koji je zakazana javna prodaja . Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na račun javnog izvršitelja Marka Vukićevića broj 160-372344-96,koji se vodi kod Banca Intesa a.d. - Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu 102 И.И.64/16" sa preciznom naznakom nepokretnosti za koju se uplaćuje jemstvo.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate u roku od 15 dana od dodeljivanja na javnoj prodaji, a na račun javnog izvršitelja Marka Vukićevića broj 160-372344-96 koji se vodi kod Banca Intesa a.d. – Beograd, ako polaganje cene izostane , javni izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.