Četvorosoban stan u Kruševcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaVojislava Ilića 118/1/1 OpštinaKruševac
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

018/507-496 i 018/507-481

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Četvorosobni stan broj 1, površine 101 m2, ulaz 118 na prvom spratu porodične stambene zgrade spratnosti Pr+1+PK, izgrađene na KP br 3560/5 KO Kruševac, upisane kao zgrada pod rednim brojem 1 u LN 7293 KO Kruševac;
Zaključkom javnog izvršitelja utvrđena je tržišna cena nepokretnosti od 5.590.640,88 dinara.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponuda Banka će prvenstveno ceniti visinu ponuđene cene.

Ponude dostavljati na mail : janika.drljevic@aikbanka.rs i milan.milovanovic@aikbanka.rs ili na adresu AIK BANKA AD Beograd, Nikole Pašića 42, 18000 Niš, sa napomenom „ponuda za KRUŠEVAC“.

Nema komentara