Zemljište sa Halama u Ćupriji


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Ćuprija OpštinaĆuprija
Cena EUR*788.944 € Jemstvo262.061 €
Pravni osnov

U skladu sa odredbama Zakona o izvršenju

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacDirektna Banka
Kontakt telefon

060/865-54-38 i 060/865-54-32

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Gradsko građevinsko zemljište koje se naslanja na grad Ćuprija, u neposrednoj blizini auto puta Beograd Niš, pov. 23ha, koje obuhvata KP 4498/1, 4509, 4510 KO Ćuprija grad. U sklopu kompleksa nalazi 60 objekata (stanje objekata - demolirani, urušeni ili oštećeni vađenjem metalnih delova) raznih dimenzija, stanja i statusa, sa priključkom industriskog železničkog koloseka, gasa, i dr, od kojih se izdvaja:

Hala - Zgrada br. 7 (pov. 3.700 m2), Hala - Zgrada br. 8 (pov. 1.218 m2), Hala - Zgrada br. 9 (pov. 1.003 m2), zgrada 5 (369 m2), br. zg. 3 (pov. 434m2), Zgrada br. 6 (pov. 11.088m2).

Prodaja se odvija u dva sudska izvrsna postupka Iv. 27/17 i I. 60/17 (novi brojevi), nadmetanje će se održati dana 29.11.2017 godine u 11 i 11,30h časova u SJ Ćupriji, S. 23

Procenjena vrednost iznosi za sve nepokretnosti iznosi oko 2.620.620 eur. Početna cena iznosi oko 788.944 EUR.

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja koja su prethodno položila jemstvo u iznosu od oko 262.061 EUR.