Adaševci - porodična stambena zgrada sa zemljištem


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Adaševci OpštinaŠid
Cena EUR*3.421 € Jemstvo1.104 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.IV-A16/2016 dana 26.09.2017. godine

Datum javne prodaje19.10.2017. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti upisane u LN br. 402 KO Adaševci i to:

Zemljište pod zgradom i drugim objektom površine 68m2, na parceli broj 139, u Adaševcima, ul. Fruškogorska;
Porodična stambena zgrada, površine 68m2, na parc. br. 139, u Adaševcima, ul. Fruškogorska;
Zemljište pod zgradom i drugim objektom površine 70m2, na parc. br. 139, u Adaševcima, ul. Fruškogorska;
Pomoćna zgrada, površine 70m2, na parc. br. 139, u Adaševcima, ul. Fruškogorska;
Rov 312m2, na parc. br. 139/2 u Adaševcima, ul. Fruškogorska;
Njiva 3. klase, površine 1333m2, na parc. br. 139 u Adaševcima, ul. Fruškogorska;
Zemljište uz zgradu i drugi objekat površine 500m2, na parc. br. 139 u Adaševcima, ul. Fruškogorska;

Procenjena vrednost nepokretnost iznosi 1.368.541,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 30% od procenjene vrednost i iznosi 410.562,30 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 19.10.2017. godine sa početkom u 14,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Milana Žugića, Trg Vojvođanskih brigada bb, sprat II, stan 8.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.