Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Nikolincima


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Nikolinci OpštinaAlibunar
Cena EUR*4.395 € Jemstvo628 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I 48/2017 dana 18.07.2017. godine

Datum javne prodaje23.08.2017. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Kat. parc. 685/1, površine 119m2, zemljište pod zgradom - objektom;
Kat. parc. 685/1, površine 535m2, zemljište uz zgradu - objekat;
Porodična stambena zgrada broj 1, površine u gabaritu 199m2, izgrađena na kp.br. 685/1, sve opisano i upisano u LN br. 1204 KO Nikolinci.

Javno nadmetanje će se održato dana 23.08.2017. godine sa početkom u 14,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Gorana Škera u Pančevu, ul. Nikole Tesle br. 15.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 753.502,35 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti, na račun javnog izvršitelja broj 205-188902-56, kod banke Komercijalna banka AD Beograd sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj „I.I 48/2017”.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgedaju predmetne nepokretnosti dana 22.08.2017. godine od 09,00 do 10,30 časova uz prethodnu najavnu javnom izvršitelju na telefon 064/152-13-61.