Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Nikolincima


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Nikolinci OpštinaAlibunar
Cena EUR*3.166 € Jemstvo628 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I 48/2017 dana 22.09.2017. godine

Datum javne prodaje19.10.2017. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Kat. parc. 685/1, površine 119m2, zemljište pod zgradom - objektom;
Kat. parc. 685/1, površine 535m2, zemljište uz zgradu - objekat;
Porodična stambena zgrada broj 1, površine u gabaritu 199m2, izgrađena na kp.br. 685/1, sve opisano i upisano u LN br. 1204 KO Nikolinci.

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a drugo nadmetanje će se obaviti dana: 19.10.2017.godine u 14:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Gorana Škera u Pančevu, ul. Nikole Tesle br. 15.

Predmetne nepokretnosti se prodaju kao useljive, a utvrđena vrednost predmetnih nepokretnosti je 753.502,35 dinara i ista je vršena zaključkom od 05.07.2017.godine. Na drugom nadmetanju početna cena iznosi 50% od utvrđene vrednosti predmetnih nepokretnosti koje su navedene u ovom zaključku.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetne nepokretnosti dana 18.10.2017. godine od 09:00-10:30 časova, uz obaveznu prethodnu najavu javnom izvršitelju na tel 064-152-13-61.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti za koju licitiraju, na račun javnog izvršitelja broj 205-188902-56, kod banke Komercijalna banka AD Beograd sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj „I.I 48/2017”.