Stan u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaVojvode Vlahovića 35V, KO Veliki Mokri Lug OpštinaBeograd-Zvezdara
Cena EUR*14.060 € Jemstvo2.812 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I 110/17 dana 17.08.2017. godine

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacRatko Vidović - izvršitelj
Kontakt telefon

011/227-33-83

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Stan br. S1, površine 33m2, ulica Vojvode Vlahovića br. 35V, kat. parc. br. 1001/2, upisana u LN br. 1279 KO Veliki Mokri Lug.

Javno nadmetanje će se odražti dana 12.09.2017. godine u 14,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Ratka Vidovića u Beogradu, ul. Blagoja Marjanovića Moše br. 1.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 3.374.415,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 50% od procenjene vrednosti i iznosi 1.687.207,50 dinara.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Zainteresovanim licima biće omogućeno da razgledaju predmetnu nepokretnost dana 14.08.2017. godine u terminu od 13,00 časova.