Poslovni prostori u Knjaževcu - UniCredit Bank


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Knjaževac OpštinaKnjaževac
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

011/377-12-85, 011/377-76-70, 011/333-73-05 i 011/377-09-88

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Poslovni prostor br. 1, korisne površine 31m2, ulaz 1, prizemlje, koji je upisan kao poseban deo zgrade broj 3, izgrađene na katastarskoj parceli br. 268, upisan u List nepokretnosti br. 11081 k.o. Knjaževac;
- Poslovni prostor br. 2, korisne površine 18m2, ulaz 1, prizemlje, koji je upisan kao poseban deo zgrade br. 3, izgrađene na katastarskoj parceli br. 268, upisan u List nepokretnosti br. 11081 k.o. Knjaževac;