Aranđelovac - stambeni i poslovni objekti


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje1
AdresaSaveznička 8 OpštinaAranđelovac
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I. 222/2017 veza I. 3494/2013 dana 14.09.2017. godine

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/302-75-59, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 064/885-39-19, 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Dvosoban stan u prizemlju, broj posebnog dela 1, površine 62m2, procenjene vrednosti 45.094,00 Eur-a;
Poslovni prostor - jedna prostorija poslovnih usluga, sprat suteren, broj posebnog dela 1, površine 149m2, procenjene vrednosti 57.752,00 Eur-a;
Poslovni prostor - tri prostorije poslovnih usluga u prizemlju, broj posebnog dela 2, površine 47m2, procenjene vrednosti 31.076,00 Eur-a, a koje nepokretnosti kao posebni delovi se nalaze u sklopu stambeno poslovne zgrade, broj zgrade 1, spratnosti PO1+PR1+SP1+PK1, izgrađene na kp.br. 4291/2, u ulici Saveznička br. 8, upisano u LN br. 4644 KO Aranđelovac.

Javno nadmetanje će se održati dana 13.10.2017. godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Danice Čolović u Kragujevcu, ul. Bitoljska br. 2.

Na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početa javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.