Stambeno poslovna zgrada u Beogradu


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje1
AdresaUroša Predića 7 OpštinaBeograd-Savski Venac
Cena EUR*1.629.372 € Jemstvo271.562 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I-941/2017 dana 13.11.2017. godine

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacSociete Generale Banka
Kontakt telefon

011/225-10-11 i 063/492-163

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Stambeno poslovna zgrada u ul. Uroša Predića br. 7, u Beogradu, opština Savski venac, izgrađena na kat. parc. br. 20649/6, upisana u LN br. 2611 KO Savski venac.

Javno nadmetanje će se održati dana 07.12.2017. godine, na adresi Bilećka br. 56a, Beograd, sa početkom u 09,00 časova.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 328.590.000,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti i iznosi 197.154.000,00 dinara.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.