Jalovik - porodična stambena zgrada sa zemljištem


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Jalovik OpštinaVladimirci
Cena EUR*6.650 € Jemstvo2.198 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka II 6 Iv. 5342/12 dana 31.08.2017. godine.

Datum javne prodaje28.09.2017. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti upisane u LN br. 407 KO Jalovik i to:

Kat. parc. br. 1789/2, livada 3. klase, u površini od 0.01.60ha, procenjene vrednosti 4.704,00 dinara;
Kat. parc. br. 1790/1, livada 3. klase, u površini od 0.37.17ha, procenjene vrednosti 152.909,00 dinara;
Kat. parc. br. 2360/13, njiva 4. klase, u površini od 0.23.51ha, procenjene vrednosti 138.239,00 dinara;
Kat. parc. br. 2360/14, šuma 3. klase, u površini od 0.09.97ha, procenjene vrednosti 46.109,00 dinara;
Kat. parc .br. 2360/15, zemljište pod zgradom - objektom u površini od 0.00.58ha, jedna porodična stambena zgrada označena kao zgrada br. 1, objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekta, zemljište uz zgradu - objekat u površini od 0.05.00ha i voćnjak 2. klase, u površini od 0.05.92ha, cela kat. parc. je površine 0.11.50ha, procenjene vrednosti 1.604.180,72 dinara;
Kat. parc. br. 2360/16, voćnjak 2. klase, u površini od 0.20.00ha, procenjene vrednosti 188.160,00 dinara;
Kat. parc. br. 2363, njiva 4. klase, u površini od 0.12.00ha, procenjene vrednosti 70.560,00 dinara;
Kat. parc. br. 4054/2, šuma 3. klase, u površini od 0.12.75ha, procenjene vrednosti 59.468,00 dinara;
Kat. parc. br. 4061/1, njiva 5. klase, u površini od 1,07,23ha, procenjene vrednosti 378.307,00 dinara, sve kat. parc. ukupne površine od 2.35.71ha KO Jalovik.

Ukupna procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 2.637.932,72 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 30% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati u zgradi Sudske jedinice Osnovnog suda Šabac u Koceljevi, dana 28.09.2017. godine sa početkom u 11,00 časova u kancelariji broj 14, na drugom spratu.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.