Poslovni prostor u Novom Sadu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaRade Končara 2 OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*70.151 € Jemstvo10.022 €
Pravni osnov

Na osnovu Zaključka Posl. broj I.I I.I-352/2017 od 28.07.2017. godine.

Datum javne prodaje21.08.2017. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-01

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Omladinskih brigada br. 88, u izvršnom predmetu posl.br.I.I-352/2017, koji se vodi pred javnim izvršiteljem Kostом Aleksićем, Novi Sad, Lasla Gala br. 10, protiv izvršnog dužnika SLAVIJACOOP D.O.O., Novi Sad, ul. Lasla Gala br. 23, MB: 08202281, PIB: 101704660, na osnovu Zaključka Posl. broj I.I I.I-352/2017 od 28.07.2017.godine, oglašava prvu javnu prodaju putem usmenog i javnog nadmetanja sledeće nepokretnosti:

Poslovni prostor, bpoj ulaza 1, broj posebnog dela 2 za koji nije utvrđena delatnost, površine 601 m2, ul. Rada Končara, izgrađen na katastarskoj parceli bpoj 496/20 i upisane u list nepokretnosti bpoj 739 KO Petrovaradin, vlasništvo URBAN WORKSHOP GROUP DOO VETERNIK, Veternik, ul. Beogradska 4, u celosti.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 12.025.850,00 dinara. Početna cena nepokretnosti iznosi 70% od procenjene vrednosti što je 8.418.095,00 dinara.

Tržišna odnosno procenjena vrednost nepokretnosti utvrljena je zaključkom posl.br. II-352/2017 od 12.07.2017. godine, a na osnovu nalaza i mišljenja veštaka od 06.07.2017. godine.

Javna prodaja održaće se dana 21.08.2017. godine sa početkom u 13,00 časova, u kancelariji izvršitelja u Novom Sadu ul. Lasla Gala br. 10/23, sprat 5, telefon 021/300-8677, te se ovim zaključkom pozivate na zakazanu prodaju.

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo do objavljivanja javnog nadmetanja, a koje iznosi 10% procenjene vrednosti nepokretnosti. Jemstvo se ynlaliyje na račun javnog izvršitelja broj 340-13001953-02, sa pozivom na broj I.I-352/2017, svrha uplate-jemstvo za prodaju nekretnine. Jemstvo uplaćuju i lica koja imaju pravo preče kupovine.

Zainteresovana lica predmetnu nepokretnost mogu razgledati dana 08.08.2017. godine u periodu od 16.00-18.00 časova na adresi u Novom Sadu, ul. Rada Končara, a što su izvršni dužnik i vlasnik nepokretnosti dužni omogućiti pod pretnjom zakonskih posledica. Lica kojima pristup bude onemogućen dužna su da o tome sutradan pismeno obaveste javnog izvršitelja.

Ukoliko izvršni dužnik i vlasnik nepokretnosti ne omoguće razgledanje dana 08.08.2017. godine, za dan 17.08.2017. godine od 16.00-18.00 časova zakazuje se razgledanje pokretnih stvari i uz asistenciju policije i bravara. Ističemo da ukoliko razgledanje bude omogućeno dana 08.08.2017. godine isto se neće održati 17.08.2017. godine.

Nema komentara