Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Kleku


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Klek OpštinaZrenjanin
Cena EUR*12.064 € Jemstvo2.393 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka javnog izvršitelja Dragana Nikolića u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbedjenju

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Opis nepokretnosti:

Nepokretnosti upisana u LN 460 K.O. Klek i to porodična stambena zgrada Vase Miškina 15 broj zgrade 1 površine 81m2 katastarska parcela broj 113/1;
Zemljište uz zgradu objekat Vase Miškina površine 05a00m2 kat.parcela broj 113/1;
Njiva 1.klase Vase Miškina površine 04a38m2 kat parcela 113/1;

Iznos: 2.871.229,60 dinara.

Zakazuje se drugo javno nadmetanje za dan 19.10.2017. godine sa početkom u 12 časova koje će se održati u kancelariji javnog izvršitelja Dragana Nikolića Vojvode Petra Bojovića 21 sp3 stan 57 Zrenjanin.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja do dana održavanja prodaje na račun javnog izvršitelja broj 330-15007967-96 uplate jemstvo u iznosu od 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti .

Na zakazanom javnom nadmetanju početna cena ne može biti niža od 50% procenjene vrednosti nepokrenosti.