Beograd - jednosoban stan


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaVelike stepenice 4 OpštinaBeograd-Stari Grad
Cena EUR*53.697 € Jemstvo7.671 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I. - 175/2017 dana 24.08.2017. godine.

Datum javne prodaje29.09.2017. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, office@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Jednosoban stan broj 4 (stan numerisan u z.k.), korisne površine 38m2, u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje, spratnosti Po+Pr+2, izgrađene na kat. parc. br. 1940 u ul. Velike Stepenice br. 4, upisan u LN br. 2156 KO Stari grad.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 9.128.408,64 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 29.09.2017. godine sa početkom u 12,00 časova u sali javnog izvršitelja na prvom spratu zgrade broj 6 u ulici Viline vode u Beogradu (upravna zgrada "Duge").

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima, a koja se prijave do 27.09.2017. godine elektronskim putem na mirjana.dimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com, omogućiti razgledanje nepokretnosti dana 28.09.2017. godine u 11,00 časova.