Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Starčevu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaBorisa Kidriča 72 OpštinaPančevo
Cena EUR*18.630 € Jemstvo6.210 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. : I.I 165/2017 dana 03.10.2017. godine.

Datum javne prodaje31.10.2017. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Gradsko građevinsko zemljište, br. parcele: 2693, KO Starčevo, potes: Borisa Kidriča 72, površine 640m/2;
Porodična stambena zgrada, površine u gabaritu 112m/2, potes: Borisa Kidriča br. 72, izgrađena na k.p. 2693, KO Starčevo, sve upisano u List nepokretnosti br. 998, KO Starčevo.

Vrednost nepokretnosti koja se prodaje kao useljiva, utvrđena je u iznosu od 7.389.936,92 dinara.Na drugom nadmetanju početna cena iznosi 30% od utvrđene vrednosti, odnosno 2.216.981,07 dinara;

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a drugo nadmetanje će se obaviti dana: 31.10.2017.godine u 14:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Gorana Škera u Pančevu, ul. Nikole Tesle br. 15.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost dana 30.10.2017. godine od 10:00-10:30 časova uz obaveznu prethodnu najavu javnom izvršitelju na tel 013-355-885.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti, na račun javnog izvršitelja broj 205-188902-56, kod banke Komercijalna banka AD Beograd sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj „I.I 165/2017”.