Dvosoban stan u Šimanovcima


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaNovo Naselje 28 OpštinaPećinci
Cena EUR*26.000 € Jemstvo2.600 €
Pravni osnov

Na osnovu rešenja RGZ SKN Pećinci, broj 952-02-13-2/2017c od 13.02.2017. godine, a u skladu sa odredbom čl. 35. Zakona o hipoteci.

Datum javne prodaje13.12.2017. Poverilac / ProdavacErste Bank
Kontakt telefon

011/220-91-63 i 060/874-75-84

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Dvosoban stan, površine 63 m2, na III spratu stambene zgrade u ul. Novo Naselje br. 28, Šimanovci, izgradjen na kat. parceli br. 551/9, upisan u List nepokretnosti br. 1614 KO Šimanovci.

Početna cena navedene nepokretnosti iznosi 26.000,00 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste bank a.d. Novi Sad, na dan plaćanja.

Aukcijska prodaja održaće se dana 13.12.2017. godine u 12.00 časova u prostorijama Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Milutina Milankovića 3a, Novi Beograd.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene navedene pod tačkom 4. ovog oglasa, u iznosu od 2.600,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste Banke a.d. Novi Sad, na dan plaćanja, na tekući račun koji se vodi kod Erste Bank a.d Novi Sad 908-34001-19 sa pozivom na broj 43100150 + JMBG uplatioca za fizička lica

Rok za uplatu depozita je 12.12.2017. godine.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje.

Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 500 evra (petstotina evra)

Razgledanje nepokretnosti će se obaviti dana 07.12.2017. godine u 13:00 h, na licu mesta. uz obaveznu prethodnu najavu hipotekarnom poveriocu Erste Bank na telefon: 060/8747-584.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim sudom najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na promet, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac.