Zemljište u Pančevu


VrstaZemljište Broj prodaje/
AdresaUl. Maksima Gorkog, KO Pančevo OpštinaPančevo
Cena EUR*49.584 € Jemstvo7.084 €
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

018/507–496 i 018/507-480

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se prodaja javnim nadmetanjem nepokretnosti upisane u list nepokretnosti 17773 KO Pančevo:

Podaci o zemljištu: broj parcele 6335; potes ili ulica i kućni broj: Maksima Gorkog; način korišćenja: voćnjak prve klase; površine 14a i 72m2; katastarski prihod 28.57; vrsta zemljišta: gradsko građevinsko zemljište;

Na navedenom zemljištu Dejan Vujinović, Pančevo ul Mihajla Petrovića Alasa br 3 jeste nosilac prava svojine; oblik privatna; obim udela 1/1;

Procenjena vrednost nepokretnosti koja je predmet prodaje iznosi 8.460.000 dinara a koja je utvrđena zaključkom II A26/16 od 01/09/17 godine

Javno nadmetanje održaće se dana 20/09/17 godine sa početkom u 12 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Filipa Stankovića ul Žarka Zrenjanina 11, Pančevo

Na navedenoj nepokretnosti ne postoje prava trećih lica koja ne prestaju prodajom
Ne psotoje službenosti i stvarni tereti koje kupac preuzima;

U predmetnoj nepokretnosti ne žive lica.

Kupac je dužan da položi cenu u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti na namenski račun javnog izvršitelja. Ukoliko kupac ne položi prodajnu cenu u navedenom roku javni izvršitelj će proglasiti prodaju tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati drugog po redu ponuđača da kupi nepokretnost. Ako ni taj ponuđač ne položi cenu koju je ponudio, u određenom roku za polaganje cene , javni izvšitelj će ista pravila primeniti i na trećeg ponuđača.

Lica zainteresovana za učešće u javnom nadmetanju su dužna da pre početka nadmetanja polože jemstvo u iznosu od 1/10 procenjene vrednosti udela nepokretnosti, što znači da jemstvo iznosi 846.000 dinara, koje se uračunava u kupovnu cenu, na račun Javnog izvršitelja Filipa Stankovića br 200-2807711301844-42 koji se vodi kod Poštanske štedionice ad Beograd, sa pozivom na broj P Br. I IV A 26/16 i da dokaz o uplati dostave javnom izvršitelju najkasnije do početka javnog nadmetanja.

Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% procenjene vrednosti odnosno 5.922.000 dinara.

Razgledanje predmetne nepokretnosti moguće je najkasnije do 15.09.2017 godine u prethodnu najavu telefonom javnom izvršitelju na 013/332-077

U prilogu oglasa ( obavezno konsultovati dokument ) :
Zaključak javnog izvršitelja Filipa Stankovića br I IV A 26/2016 od 01.09.2017 godine.

Nema komentara