Porodična stambena zgrada sa pomoćnim zgradama u Bečeju - UniCredit Bank


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaZmaj Jovina 90 OpštinaBečej
Cena EUR*21.303 € Jemstvo4.261 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka broj I.I-327/2017 dana 24.11.2017. godine.

Datum javne prodaje25.12.2017. Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

011/377-12-85, 011/333-73-05, 011/377-09-88, 011/377-76-70

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada br. 1, površine u osnovi 107m2, spratnosti prizemlje, ul. Zmaj Jovina br. 90; pomoćna zgrada br. 2, površine u osnovi 13m2, spratnost prizemlje, ul. Zmaj Jovina; i pomoćna zgrada br. 3, površine u osnovi 18m2, spratnost prizemlje, ul. Zmaj Jovina; izgrađene na katastarskoj parceli br. 3168, sve upisano u List nepokretnosti br. 6820 k.o. Bečej, sa pravom korišćenja na parceli i to zemljištu pod zgradom-objektom površine 107m2, ulica Zmaj Jovina br. 90, zemljištu pod zgradom-objektom površine 13m2, ulica Zmaj Jovina, zemljištu pod zgradom-objektom površine 18m2, ulica Zmaj Jovina, i zemljištu uz zgradu-objekat površine 2a 68m2, ulica Zmaj Jovina, na katastarskoj parceli broj 3168, sve upisano u List nepokretnosti br. 6820 k.o. Bečej.

Početna cena: 50% od procenjene vrednosti odnosno 2.535.000,00 RSD. Procenjena vrednost: 5.070.000 RSD.

Drugo javno nadmetanje zakazano za 25.12.2017. godine u 12h, na adresi izvršitelja Dragana Nikolića iz Zrenjanina, ul. Vojvode Petra Bojovića br. 21, sprat 3, stan 57.

Pravo na učešće imaju sva zainteresovana lica koja do dana održavanja prodaje na račun javnog izvršitelja broj 330-15007967-96 koji se vodi kod Credit Agricole Banka Srbija a.d. Novi Sad polože jemstvo u iznosu od 10% od procenjene vrednosti.