Inđija - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKralja Petra I 131 OpštinaInđija
Cena EUR*11.803 € Jemstvo3.934 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I-798/2010 dana 19.12.2017. godine.

Datum javne prodaje08.02.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/302-75-59, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 064/885-39-19, 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti upisana u LN br. 6053 KO Inđija 1 deo 3, prizemna porodična stambena zgrada, spratna, broj zgrade 1 u ul. Kralja Petra I br. 131, sagrađena na parc. br. 3453/1, zemljište pod zgradom - objektom od 61m2, zemljište uz zgradu - objekat od 02a55m2, ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište od 43m2.

Javno nadmetanje će se održati dana 08.12.2018. godine sa početkom u 11,30 časova u zgradi sudske jedinice u Inđiji soba br. 6.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 4.681.704,72 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 30% od procenjene vrednosti i iznosi 1.404.511,40 dinara.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.