Porodična stambena zgrada u Nišu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaPosavska 1 OpštinaNiš-Pantelej
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I3-355/2016 dana 23.11.2017. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

018/258-261; lawofficepetrovic@gmail.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada br. 1, u Nišu u ul. Posavska, postojeća na kp.br. 333 KO Niš Pantelej, površine u osnovi 88m2, upisana u LN br. 12625 KO Niš Pantelej, procenjene vrednosti 5.828.640,00 dinara.

Prodaja će se održati putem neposredne pogodbe.

Ponude se dostavljaju na adresu kancelarije javnog izvršitelja u Nišu, ul. Vožda Karađorđa br. 19/2/11, u zatvorenoj koverti sa naznakom "ponuda za predmet Iz-355/16", moraju biti potpisane od strane ponuđača koji je dužan da u ponudi navede lične podatke i telefon za kontakt, najkasnije do 11.12.2017. godine do 09,00 časova.