Stan u Kraljevu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaObilićeva 67 OpštinaKraljevo
Cena EUR*62.069 € Jemstvo8.867 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje23.10.2017. Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72 i 011/220-88-24

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Stan,broj posebnog dela 9, u potkrovlju, broj zgrade 1, broj ulaza 2,koji se nalazi u Ulici Obilićeva, u potkrovlju 74m2, i na tavanskom prostoru 103m2, ukupne površine 177m2, izgrađen na kat.parceli broj 287/1, upisan u listu nepokretnosti broj 7522 K.O.Kraljevo, procenjene tržišne vrednosti 88.146,00 eura na dan procene 05.08.2017. godine, odnosno u dinarskoj protivvrednosti 10.551.693,00 dinara na dan procene, a čija početna cena na prvoj prodaji iznosi 70% od procenjene vrednosti,što iznosi 7.386.185,10 dinara.

Prva prodaja predmetne nepokretnosti putem usmenog javnog naedmetanja održaće se dana 23.10.2017.godine sa početkom u 13:00 časova u poslovnim prostorijama javnog izršitelja na adresi u Kraljevu, Ul.Cara Lazara br.38.

Predmetna nepokretnost se može videti na licu mesta, svakog radnog dana u terminu od 10 časova do 14 časova.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja, najkasnije do 19.10.2017.godine, uplate na ime jemstva 10% od utvrđene procenjene vrednosti nepokretnosti, na namenski račun javnog izvršitelja broj 355-3200169096-37, koji se vodi kod Vojvođanske banke ad Novi Sad, filijala Kraljevo, sa napomenom, jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj И.И.263/2017.

Kupac je dužan da cenu za koju je kupio navedenu nepokretnost na javnoj prodaji uplati na namenski račun javnog izvršitelja broj 355-3200169096-37 koji se vodi kod Vojvođanske Banke ad Novi Sad, filijala Kraljevo, sa pozivom na broj predmeta И.И.263/2017, najkasnije u roku od 15/petnaest/dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti.

Ako najpovoljniji ponudilac sjavnog nadmetanja ne plati ponuđenu cenu u roku,zaključkom se oglašava da je prodaja bez dejstva prema njemu i nepokretnost se dodeljuje drugom po redu ponudiocu uz određivanje roka za plaćanje ponuđene cene.