Poslovni objekat sa zemljištem u Vrnjačkoj Banji


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Gračac OpštinaVrnjačka Banja
Cena EUR*49.029 € Jemstvo8.171 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I 39 Ii.br. 222/16 dana 05.10.2017. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacSociete Generale Banka
Kontakt telefon

011/301-97-62 i 066/804-50-05

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Kp.br. 4681/4, površine 15a28m2, po kulturi zemljište pod zgradom - objektom, površine 2a82m2 i zemljište uz zgradu - objekat, površine 12a46m2;
Objekat - zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, obeležen kao zgrada broj 1, potes Raški potok, postojeća na kp.br. 4681/4, sve upisano u LN br. 1690 KO Gračac;

Javno nadmetanje će se održati dana 07.11.2017. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji, kabinet 7.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 9.724.000,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.