Temerin - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaVeljka Vlahovića 24 OpštinaTemerin
Cena EUR*8.516 € Jemstvo2.839 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka Iv 30336/2011 dana 15.11.2017. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se javna prodaja putem usmenog i javnog nadmetanja 1/2 nepokretnost upisane u LN br. 557KO Temerin, parc. br. 1382/9 u ulici Veljka Vlahovića br. 24, i to porodična stambena zgrada broj 1, pomoćna zgrada broj 2 i 3 u vlasništvu izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 3.378.174,25 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 30% od procenjene vrednosti i iznosi 1.013.452,27 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 13.12.2017. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Osnovnog suda u Novom Sadu, soba br. 32.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.