Lux - garsonjera u strogom centru Čačka, kuća u Atenici i zemljište


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Čačak OpštinaČačak
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

018/507–496 i 018/507-481

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se PRVO ročište za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti koja se nalazi u svojini izvršnog dužnika Lenke Milivojević iz Čačka, upisane u list nepokretnosti br 1652 KO Atenica i to:

- Kp br 590/2 KO Atenica, voćnjak 1 klase, po klasi poljoprivredno zemljište, površine 2913 m2, na potesu Baščina. Procenjena tržišna vrenodst opisane nepokretnosti na dan 09.08.2016 godine iznosi 359.114,64 dinara;
- Kp br 589/1 KO Atenica, voćnjak 1 klase, po vrsti poljoprivredno zemljište, ukupne površine 1663 m2. ( od čega zemljište pod zgradom – objektom od 89 m2 i voćnjak 1 klase u površini od 1574 m2 ) Procenjena tržišna vrednost opisane nepokretnosti na dan 09.08.2016 godine iznosi 582.128,16 dinara;
- Porodična stambena zgrada spratnosti Po+Pr+Pk površine u osnovi od 89 m2, korisne površine 175 m2, upisane kao zgrada broj 1 na kat parceli broj 589/1 KO Atenica.
Procenjena tržišna vrednost opisane nepokretnosti na dan 07.09.2016 godine 6.466.740,00 dinara;

Određuje se prvo ročište za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti koja se nalazi u svojini izvršnog dužnika Differ group doo Čačak, upisane u listu nepokretnosti broj 1595 KO Čačak i to:

- Garsonjere broj 7, površine 29 m2, koja se nalazi u potkrovlju zgrade broj 10, izgrađene na kat parceli br 1822 KO Čačak, na adresi Kursulina br 21 , stan br 7. Procenjena tržišna vrednost opisane nepokretnosti na dan 07.09.2016 godine iznosi 2.679.078,00 dinara

Na prvom ročištu za prodaju prodajna cena
- Za nepokretnost na kp br 590/2 iznosi 215.468,78 dinara;
- Početna cena za nepokretnost na kp br 589/1 iznosi 349.276,89 dinara;
- Za nepokretnost porodična stambena zgrada iznosi 3.880.044 dinara;
- I početna cena za nepokretnost garsonjera iznosi 1.607.446,80 dinara;
A što iznosi 60% od procenjene vrednosti nepokretnosti, koji iznos će predstavljati početnu cenu za prdaju predmetne nepokretnosti na javnoj licitaciji
Prvo ročište za prodaju nepokretnosti održaće se u zgradi Osnovnog Suda u Čačku, ulica Cara Dušana br 8/1, dana 21.12.2017 godine sa početkom u 12,00 časova sudnica br 31. Pozivaju se sva zainteresovana lica kao kupci.

Obavezuju se izvršni dužnici da svim zainteresovanim licima omoguće razgledanje predmetnih nepokretnosti dana 20.12.2017 godine u periodu od 12 do 16 časova, a sve pod pretnjom zakonskih posledica.

Kupac preuzima službenosti i stvarne terete na ovoj nepokretnosti ukoliko iste postoje.

U javnoj prodaji mogu sudelovati samo lica koja prethodno polože jemstvo koje iznosi 1/10 od utvrđene vrednosti što za:
- Kat parcelu 590/2 iznosi 35.911,00 dinara
- Za parcelu kp br 589/1 iznosi 58.212 dinara
- Za porodičnu stambenu zgradu iznosi 646.674 dinara
- I za garsonjeru iznosi 267.907 dinara, a lica koja sudeluju u nadmetanju u nadmetanju dužna su pre početka ročišta sudu predati primerak uplatnice iz koje se vidi da je jemstvo uplaćeno.

Jemstvo se uplaćuje na račun Osnovnog suda u Čačku broj 840-296802-85 poziv na br 97 93-034 sa napomenom jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu 15 I 1531/15.

Najbolji ponuđač je udžan da kupoprodajnu cenu nepokretnosti položi u roku od 8 dana od dana prodaje.

U slučaju da na javnoj prodaji kao zainteresovani kupci učestvuju više lica sa uplaćenim jemstvom ukoliko sud dodeli predmetnu nepokretnost najboljem ponuđaču , u tom slučaju jemstvo drugog i trećeg ponuđača se zadržava u depozitu suda do uplate ukupnog iznosa kupoprodajne cene od strane napovoljnijeg ponuđača u roku od 8 dana

U prilogu mejla ( obavezno konsultovati dokumentaciju) :
Zaključak o prodaji nepokretnosti br I br 1531/15 od 17.11.17 OS u Čačku.

Nema komentara