Porodična stambena zgrada u Čačku


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaSavska 4/2 OpštinaČačak
Cena EUR*30.300 € Jemstvo3.030 €
Pravni osnov

Na osnovu člana 35.Zakona o hipoteci

Datum javne prodaje23.11.2017. Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72, 011/220-88-24, 011/220-89-89 i 011/220-89-90

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada u Čačku,br.zg.2,površine u gabaritu 68 m2, korisne površine 113 m2, na adresi Savska br.4/2,izgrađena na kat.parc.br.4018/1 kao i suvlasnički udeo od 80/200 idealnih delova kat.parc.br.4018/1:zemljište pod zgradom-objektom,površine 73m2;zemljište pod zgradom-objektom,površine 68m2;zemljište pod zgradom-objektom,površine 45m2;zemljište pod zgradom-objektom,površine 21m2,i zemljište uz zgrdu-objekat,površine 319m2,a što sve ukupno iznosi 5a i 26m2 sve upisano u list nepokretnosti br.3768 KO Čačak.

Početna cena je EUR 30.300,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Raiffeisen banke a.d.Beograd na dan uplate.

Aukcijska prodaja nepokretnosti će se održati dana 23.11.2017.godine u 13,00 časova u prostorijama Raiffeisen banke a.d.Beograd,Čačak,Ul Gospodar Jovanova br.26.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene,na račun Raiffeisen banke a.d.Beograd,najkasnije do 12,00 časova 22.11.2017.

Potencijalni učesnik je u obavezi,da uplatu iznosa od 10 % početne cene izvrši u skladu sa Pravilnikom o održavanju hipotekarne prodaje nepokretnosti i prodaje zalogom opterećene pokretne stvari metodom aukcijske prodaje,koji će biti uručen u najbližoj ekspozituri.