Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Negotinu - UniCredit Bank


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaDragoljuba Milinčića 1a OpštinaNegotin
Cena EUR*25.105 € Jemstvo5.021 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I-89/2017 dana 27.11.2017. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

011/377-09-88, 011/377-76-70, 011/333-73-05 i 011/333-12-85

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična satmbena zgrada br.1, spratnosti Po+P+1, površine u osnovu 132m2 na kat.parceli 616 upisano u LN br. 7281 KO Negotin;
Zemljište pod zgradom površine 132m2 i zemljište uz zgradu površine 133m2 na kat.parceli 616 upisano u LN br. 7281 KO Negotin u ul. Dragoljuba Milinčića 1a;

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 5.975.000,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 50% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 08.12.2017. godine sa početkom u 13,00 časova u kancelarii Javnog izvršitelja Radomira Milojevića u ulici Hajduk Veljkovoj br. 25 u Negotinu.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.