Poslovni objekat u Topoli


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Topola OpštinaTopola
Cena EUR*21.965 € Jemstvo4.393 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka javnog izvršitelja Danice Čolović u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbedjenju

Datum javne prodaje25.12.2017. Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Zgrada zanatstva i ličnih usluga ,spratnosti Pr+SP , centar broj zgrade 24 na katastarskoj parceli broj 1758/2, u svojini izvršnog dužnika 1/1 , upisana u List nepokretnosti broj 955 KO Topola (varoš) procenjene tržišne vrednosti u iznosu od 5.227.733,00 dinara.

Javno nadmetanje za prodaju održaće se dana 25.12.2017 u 11 časova u kancelariji javnog izvršitelja Danice Čolović u Kragujevcu ul. Bitoljska 2.

Na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti početna cena ne može biti niža od 50% od utvrđene vrednosti.

Zainteresovana lica za učešće na javnom nadmetanju dužna su da polože 10% vrednosti cene predmeta u vidu jemstva na račun javnog izvršitelja broj 105-40818-86 sa pozivom na broj И.И.1206/2016 najkasnije tri dana pre početka prve prodaje.