Zemljište u Bečeju


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaKO Bečej OpštinaBečej
Cena EUR*2.118 € Jemstvo706 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka broj 6 I 878/15 dana 14.12.2017. godine.

Datum javne prodaje01.02.2018. Poverilac / ProdavacSociete Generale Banka
Kontakt telefon

011/301-97-62 i 066/804-50-05

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost upisana u LN br. 13732 KO Bečej, parc. br. 20060 potes Gornji rit, njiva 4. klase, površine 56a31m2, procenjene vrednosti 840.000,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 01.02.2018. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Osnovnog suda u Bečeju pred sudijom pojedincem, u sudnici broj 14.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Na javnom nadmetanju početna cena je 30% od procenjene vrednosti.